Wkrótce druga nitka gazociągu północnego

Jeszcze nie tak dawno trwały spory nad budową pod dnem Bałtyku gazociągu Nord Stream, którym gaz jest transportowany z Rosji bezpośrednio do Niemiec, przy ominięciu między innymi Polski jako kraju tranzytowego. Polska również protestowała w tej sprawie, jednak ostatecznie nic to nie dało i w listopadzie 2011 roku pierwsza nitka gazociągu została oddana do użytku – popłynął rurą gaz. Na dzień 8 października 2012 roku zapowiedziano oddanie do użytku drugiej nitki gazociągu północnego, co spowoduje, iż może tamtędy być transportowane nawet powyżej 30 procent całego zapotrzebowania na paliwo gazowe krajów Unii Europejskiej. Jednak jak dotychczas, możliwości transportowe gazociągu są wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu, gdyż głównym odbiorca gazu rosyjskiego, transportowanego w ten sposób, są praktycznie jedynie Niemcy. W sytuacji, kiedy jednak Polska zbuduje odpowiedniej przepustowości urządzenia łączące nasz system gazociągów z Niemcami, będziemy mieli możliwość w większym zakresie korzystania z gazu – Niemcy będą wtedy krajem tranzytowym.

© Wszelkie prawa zastrzeżone
error: Content is protected !!