W ROZLICZENIACH BANKÓW

ECU ma wartość opartą na koszyku walut, która jest weryfiko­wana i może być zmieniona wyłącznie na mocy ważnej decygi zainteresowanych państw. We wrześniu 1989 r. poszerzono koszyk o    hiszpańską pesetę i portugalskie escudo. Wahania ustalonego kursu są nieznaczne.  ECU jest używane w rozliczeniach banków, centralnych państw Wspólnoty Europejskiej jako jednostka. rozrachunkowa oraz na międzynarodowym rynku finansowym. Jednakże.zaledwie 2% trans­akcji płatniczych państw Wspólnoty jest . rozliczanych w ECU. Członkowie Wspólnoty zobowiązali się utrzymywać w miarę stałą stopę wymienną swych walut w . stosunku do ECU. Określono też precyzyjnie możliwe odstępstwa od ustalonego limitu. Wynoszą one +2,5%, ale dla Hiszpanii i Wielkiej Brytanii powiększono ów limit do ±6%.

Witam wszystkich na mojej stronie, ja jestem Justyna Rzepucka i bardzo miło mi was tutaj gościć. Jestem specjalistą i doradcą odnośnie biznesu. Piszę mnóstwo autorskich artykułów odnośnie prowadzenia swojego własnego biznesu. Mam nadzieję, że nie jedna osoba skorzysta z moich rad.
© Wszelkie prawa zastrzeżone
error: Content is protected !!