W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA

W dziedzi­nie ochrony środowiska EBOR dostarcza dla NFI potrzebną wiedzę w zakresie prawa, a także skutków niestosowania się do obowiązują­cego ustawodawstwa, płacenia kar i ryzyka związanego z odpowie­dzialnością za środowisko. Zgodnie ze swoim statutem EBOR może oferować kredytowanie kapitałowe, a także udzielać kredytów i gwarancji. Takie finan­sowanie może być oferowane bezpośrednio, w przypadku dużych kredytobiorców, lub za pośrednictwem funduszy kapitałowych lub banków w przypadku mniejszych kredytobiorców. Początkowo nie przewidywano, aby przedsiębiorstwa objęte NFI wymagały znaczącej restrukturyzacji i w związku z tym nie miały one pełnić roli inwes­tora kapitałowego w stosunku do przedsiębiorstw, którymi zarządza­ją.

Witam wszystkich na mojej stronie, ja jestem Justyna Rzepucka i bardzo miło mi was tutaj gościć. Jestem specjalistą i doradcą odnośnie biznesu. Piszę mnóstwo autorskich artykułów odnośnie prowadzenia swojego własnego biznesu. Mam nadzieję, że nie jedna osoba skorzysta z moich rad.
© Wszelkie prawa zastrzeżone
error: Content is protected !!