Kto w pierwszej kolejności kierowany jest do ośrodków rehabilitacyjnych?

O możliwość wyjazdu do ośrodka rehabilitacyjnego każdego roku stara się wielu rolników. Aby móc wyjechać na 21 – dniowy turnus rehabilitacyjny konieczne jest pozytywne rozpatrzenie wniosku o przyznanie takich wczasów rehabilitacyjnych. Warto jest w miarę naszych możliwości korzystać z takich ośrodków rehabilitacyjnych. Są sytuacje, w których mamy pierwszeństwo do takiego wyjazdu na rehabilitację do specjalistycznego ośrodka. Taka sytuacja jest gdy:
• Ulegliśmy wypadkowi przy pracy na roli i potrzebujemy rehabilitacji,
• Mamy ustalone prawo do zasiłku chorobowego, nasza niezdolność do pracy jest dłuższa niż 180 dni a rehabilitacja została zalecona przez lekarza.

Witam wszystkich na mojej stronie, ja jestem Justyna Rzepucka i bardzo miło mi was tutaj gościć. Jestem specjalistą i doradcą odnośnie biznesu. Piszę mnóstwo autorskich artykułów odnośnie prowadzenia swojego własnego biznesu. Mam nadzieję, że nie jedna osoba skorzysta z moich rad.
© Wszelkie prawa zastrzeżone
error: Content is protected !!