Komu przysługuje prawo do renty strukturalnej?

Jest szereg warunków, jakie musi spełnić rolnik, by otrzymać rentę strukturalną. Wszystkie takie warunki bardzo dokładnie określone są w ustawie o rentach strukturalnych w rolnictwie.
By nabyć prawo do otrzymywania renty strukturalnej koniecznie trzeba:
• W przypadku kobiet mieć ukończone 55 lat lecz nie ukończyć jeszcze wieku lat 60,
• W przypadku mężczyzn mieć ukończone 60 lat lecz nie ukończyć jeszcze wieku lat 65,
• Być osobą ubezpieczoną w KRUS przez określony okres czasu,
• Prowadzić działalność rolniczą przez okres minimum 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty strukturalnej. Taka działalność musi być prowadzona nieprzerwalnie przez okres właśnie minimum dziesięciu lat,
• Prowadzona działalność rolnicza jest jedynym lub głównym źródłem utrzymania ubezpieczonego rolnika,
• Aby uzyskać rentę strukturalną musi zaprzestać prowadzenia działalności rolnej,
• Konieczne jest także przekazanie gospodarstwa rolnego, którego minimalna powierzchnia wynosi 3 hektary.

O rentę strukturalną może starać się zarówno rolnik, jak i jego współmałżonek czy współmałżonka. Konieczne jest spełnienie wyżej wymienionych warunków. Wszystkie te przesłanki są dokładnie sprawdzane przez KRUS w chwili rozpatrywania wniosku o przyznanie renty strukturalnej.

Witam wszystkich na mojej stronie, ja jestem Justyna Rzepucka i bardzo miło mi was tutaj gościć. Jestem specjalistą i doradcą odnośnie biznesu. Piszę mnóstwo autorskich artykułów odnośnie prowadzenia swojego własnego biznesu. Mam nadzieję, że nie jedna osoba skorzysta z moich rad.
© Wszelkie prawa zastrzeżone
error: Content is protected !!