KANDYDAT DO UNII

Kandydatem do Unii Europejskiej (UE — nazwa Wspólnoty Euro­pejskiej po Traktacie z Maastricht) jest Polska. W połowie 1995 r. na szczycie w Cannes przywódcy UE ostatecznie potwierdzili otwar­cie jej bram dla państw Europy Środkowej i Wschodniej, ale bez podania konkretnych dat. Zachodni politycy odsyłali ciągle Maltę, Cypr oraz 9 państw postkomunistycznych do konferencji między­rządowej UE (kwiecień 1996 r.). Na tej konferencji określono jednak tylko termin (1997 r.) rozpoczęcia wstępnych negocjacji w sprawie rozszerzenia UE. W Cannes przyjęta została tzw. Biała Księga, określająca zasady, na jakich państwa-aspiranci mogłyby znaleźć się w UE. Załącznik do Białej Księgi wylicza aż kilkaset aktów praw­nych, bez wdrożenia których Polska i inne kraje nie będą miały szans na pełne członkostwo w UE.

Witam wszystkich na mojej stronie, ja jestem Justyna Rzepucka i bardzo miło mi was tutaj gościć. Jestem specjalistą i doradcą odnośnie biznesu. Piszę mnóstwo autorskich artykułów odnośnie prowadzenia swojego własnego biznesu. Mam nadzieję, że nie jedna osoba skorzysta z moich rad.
© Wszelkie prawa zastrzeżone
error: Content is protected !!