Kategoria: Uncategorized

Motywacja dźwignią biznesu

Wielu przedsiębiorcom wydaje się, że pieniądze są jedynym motywatorem, który pozwala pracownikom na wykonywanie w prawidłowy sposób swoich obowiązków. Jednak pieniądze tak jak wszystko szybko się nudzą. Aby pracownik mógł działać na korzyść danego biznesu i powodować jego rozwój, musi zostać przez pracodawcę odpowiednio zmotywowany. Kluczem do sukcesu w biznesie jest zmotywowany pracownik, który z chęcią i pasją wykonuje powierzone mu zadania. Zadaniem właściciela danego biznesu jest takie rozdzielenie zadań wśród pracowników, aby mogły one odkryć drzemiący w nich potencjał. Jeśli pracownik odczuwał będzie satysfakcję z wykonane przez siebie zadania, z chęcią będzie przystępował do kolejnego. Praca nie stanie się dla niego monotonna. A to niezwykle ważne, jeśli chodzi o dalekosiężny rozwój dla danego przedsiębiorstwa. Biznes, który tworzony jest przez ludzi bez pasji i motywacji do działania, nie ma prawa odnieść sukcesu. I na pewno go nie odniesie, bo nie jest to możliwe, aby przez dłuższy czas zmuszać się do wykonywania danego zadania.

Różne rodzaje dóbr w ekonomii

Ekonomia, jako nauka zajmuje się między innymi rodzajami dóbr jakie mogą być produkowane przez poszczególne organizacje, czyli przedsiębiorstwa. Generalnie za dobra uznaje się takie produkty, jakie mają zaspokajać potrzeby ludzkie. Są tacy teoretycy, którzy za dobra w ekonomii uznają jedynie takie produkty jakie mają postać materialną. W takim przypadku dobra publiczne nie są wliczane do dóbr, a są nimi jedynie takie produkty, jak samochód, czy książka. Z drugiej strony przyjmowane są również znacznie szersze definicje dóbr w jakich możemy wliczyć do nich nawet dzieła sztuki, jak choćby film, czy inne wartości niematerialne. Jednym z ważnych rodzajów dóbr są tak zwane dobra podstawowe jakie są konieczne dla poszczególnych ludzi, by zapewnić im możliwość normalnego funkcjonowania. Charakterystyczną cechą dóbr podstawowych jest to, że nie mają one substytutów. Innymi słowy nie mamy możliwości zastąpienia ich żadnych innym rodzajem produktu jaki znajduje się na rynku. Do innych rodzajów dóbr możemy zaliczyć dobra komplementarne, czy substytucyjne.

Formy finansowania zakupów

Obecnie możemy decydować się na finansowanie zakupów poprzez pożyczanie pieniędzy. Z jednej strony możemy pożyczać pieniądze z banków w formie różnych kredytów. Jedne kredyty są zabezpieczane ruchomościami lub nieruchomościami i możemy do nich zaliczyć kredyty mieszkaniowe, czy samochodowe. Spotykamy również kredyty konsumpcyjne w jakich sumy, które możemy pożyczyć są mniejsze, ale nie musimy posiadać dodatkowych zabezpieczeń kredytu. Przy zaciąganiu kredytów konsumpcyjnych wystarczy, że posiadamy odpowiednio wysokie dochody, na podstawie których uzyskamy zdolność kredytową. Coraz bardziej popularne stają się obecnie pożyczki, które mogą być udzielane zarówno przez firmy finansowe, ale również przez podmioty gospodarcze, czy osoby indywidualne. Jeśli nie chcemy decydować się na zakup samochodu, czy maszyny, zawsze możemy wykorzystać możliwości jakie daje nam leasing. Jest to forma dzierżawy, która pozwala nam na korzystanie z pojazdu, za stałe opłaty. W ten sposób nie musimy jednorazowo wydać dużej sumy na zakup, ale możemy korzystać z samochodu.

Budowanie marki firmy

Zbudowanie rozpoznawalnej na rynku produktów, czy usług, marki daje możliwość znacznego zwiększenia dochodów, a co za tym idzie zysków. Obecnie budowanie marki jest znacznie trudniejsze, gdyż spotkać możemy się z coraz większą konkurencją. Dodatkowo jednym elementem działań może być budowanie marki, a drugim utrzymanie pozycji na rynku. Im bardziej rozpoznawalni jesteśmy wśród klientów tym znacznie łatwiej jest prowadzić działania marketingowe w stosunku do poszczególnych produktów jakie wypuszczamy na rynek. Marka musi być również związana z wizją naszej firmy, która musi być ustalona jeszcze przed założeniem firmy. Wizja firmy zawsze może być modyfikowana, ale w coraz większej liczbie firm możemy spotkać się z rozmywaniem się podstawowych celów działania, jakie wynikają ze spójnej wizji. Jeśli nie posiadamy wizji, znacznie trudniej jest budować odpowiednie relacje pomiędzy pracownikami, czy kreślić krótko i średnio terminowe plany działania. Marka jest w stanie nakreślać nasze zasady i pozażywać je klientom.

Wkrótce druga nitka gazociągu północnego

Jeszcze nie tak dawno trwały spory nad budową pod dnem Bałtyku gazociągu Nord Stream, którym gaz jest transportowany z Rosji bezpośrednio do Niemiec, przy ominięciu między innymi Polski jako kraju tranzytowego. Polska również protestowała w tej sprawie, jednak ostatecznie nic to nie dało i w listopadzie 2011 roku pierwsza nitka gazociągu została oddana do użytku – popłynął rurą gaz. Na dzień 8 października 2012 roku zapowiedziano oddanie do użytku drugiej nitki gazociągu północnego, co spowoduje, iż może tamtędy być transportowane nawet powyżej 30 procent całego zapotrzebowania na paliwo gazowe krajów Unii Europejskiej. Jednak jak dotychczas, możliwości transportowe gazociągu są wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu, gdyż głównym odbiorca gazu rosyjskiego, transportowanego w ten sposób, są praktycznie jedynie Niemcy. W sytuacji, kiedy jednak Polska zbuduje odpowiedniej przepustowości urządzenia łączące nasz system gazociągów z Niemcami, będziemy mieli możliwość w większym zakresie korzystania z gazu – Niemcy będą wtedy krajem tranzytowym.

error: Content is protected !!