Kategoria: Rolnictwo jako biznes

Jakie warunki musi spełniać produkt, któremu nadano znak bezpieczeństwa?

Głównym warunkiem, by nadać znak bezpieczeństwa musi być – jak sama nazwa znaku wskazuje – bezpieczeństwo danego produktu. Musi on posiadać wszelakie certyfikaty świadczące o tym, że produkt faktycznie jest bezpieczny. Produkt, któremu nadano znak towarowy musi być:
• Dobrze oznakowany,
• Powinien zawierać dokładną, wyczerpującą i dobrą instrukcję obsługi,
• Powinien spełniać normy techniczne i technologiczne świadczące o bezpieczeństwie i dobrej jakości produktu,
• Powinien być trwały, niezawodny, dobry jakościowo, użyteczny.

To, czy produkt spełnia wszystkie te wymogi sprawdza specjalnie powołana komisja, która składa się ze specjalistów. W skład takiej komisji wchodzą nie tylko członkowie, przedstawiciele KRUS lecz również ministerstwa (przynajmniej dwóch ministerstw), instytutów naukowych, organizacji.

Witam wszystkich na mojej stronie, ja jestem Justyna Rzepucka i bardzo miło mi was tutaj gościć. Jestem specjalistą i doradcą odnośnie biznesu. Piszę mnóstwo autorskich artykułów odnośnie prowadzenia swojego własnego biznesu. Mam nadzieję, że nie jedna osoba skorzysta z moich rad.

Jak można uzyskać znak bezpieczeństwa?

Nie jest prosto uzyskać znak bezpieczeństwa nadawany przez KRUS. Konieczne jest spełnienie wszelakich zasad i warunków. Nie jest więc tak, że znak bezpieczeństwa uzyskuje każdy. Są dwie możliwości uzyskania znaku bezpieczeństwa:
• Zwrócenie się z prośbą o nadanie takowego znaku do KRUSU (wnioskować o to mogą producenci, rolnicy, sprzedawcy, związku zawodowe),
• Decyzja o nadaniu znaku bezpieczeństwa wynikająca z inicjatywy KRUS, bez wnioskowania o nadanie znaku przez producenta.

Witam wszystkich na mojej stronie, ja jestem Justyna Rzepucka i bardzo miło mi was tutaj gościć. Jestem specjalistą i doradcą odnośnie biznesu. Piszę mnóstwo autorskich artykułów odnośnie prowadzenia swojego własnego biznesu. Mam nadzieję, że nie jedna osoba skorzysta z moich rad.

Jaki jest cel nadawania znaku bezpieczeństwa?

Znak bezpieczeństwa KRUS – u nadawany jest w określonym celu. Cel taki jest ściśle określony, jest nim:
• Informacja dla osoby nabywającej dany produkt, dla rolnika, że produkt, który oznakowany jest znakiem bezpieczeństwa KRUS jest bezpieczny w użytkowaniu, bezpieczniejszy niż inne produkty, które takiego znaku nie posiadają,
• Poświadczenie przez wiarygodną instytucję (przez KRUS), że kupując dany produkt jesteśmy bezpieczni, produkt posiada wszelakie homologacje, jest produktem sprawdzonym,
• Producent może promować swój produkt wykorzystując nadany mu znak bezpieczeństwa KRUS.

Witam wszystkich na mojej stronie, ja jestem Justyna Rzepucka i bardzo miło mi was tutaj gościć. Jestem specjalistą i doradcą odnośnie biznesu. Piszę mnóstwo autorskich artykułów odnośnie prowadzenia swojego własnego biznesu. Mam nadzieję, że nie jedna osoba skorzysta z moich rad.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o zasiłek pogrzebowy?

Niestety, nawet w tak trudnych dla nas chwilach, jak Śmierć naszych bliskich konieczne jest zachowanie pewnych formalności. Nie jest to dla nas łatwe lecz nie ominiemy w żaden sposób takich zasad. Wszystko musi odbywać się zgodnie z przepisami, zgodnie z wyznaczonymi normami.
Jeżeli chcemy otrzymać zasiłek pogrzebowy konieczne jest złożenie w KRUS –ie pewnych dokumentów. Są to:
• Skrócony odpis aktu zgonu,
• Oryginalne rachunki poświadczające poniesienie kosztów pogrzebu,
• Dokumenty poświadczające pokrewieństwo lub powinowactwo, są to:
• Akty stanu cywilnego,
• Dowód osobisty,
• W niektórych przypadkach konieczne będzie zaświadczenie Policji lub Prokuratury o odnalezieniu zwłok, odpis zupełny aktu zgonu.

W przypadku niedostarczenia niezbędnych dokumentów niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku. Musimy więc zapoznać się z informacjami o tym, jakie dokumenty dostarczyć, w jakim terminie, do jakiego urzędu. Niestety wykonanie takich zadań związanych z formalnościami jest czasochłonne. By uzyskać zasiłek pogrzebowy konieczne jest odwiedzenie różnych instytucji, chociażby po to, by niezbędne zaświadczenia uzyskać.

Witam wszystkich na mojej stronie, ja jestem Justyna Rzepucka i bardzo miło mi was tutaj gościć. Jestem specjalistą i doradcą odnośnie biznesu. Piszę mnóstwo autorskich artykułów odnośnie prowadzenia swojego własnego biznesu. Mam nadzieję, że nie jedna osoba skorzysta z moich rad.

Jaka jest kwota zasiłku pogrzebowego?

Kwoty wszystkich zasiłków, dodatków i świadczeń są ściśle określone. O tym, jaka jest wysokość konkretnego świadczenia można dowiedzieć się z różnych źródeł, w tym chociażby ze strony internetowej KRUS –u. Na dzień dzisiejszy kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4.000 zł.
Osoba, która poniosła koszty pogrzebu ma określony czas na to, by z takowych kosztów rozliczyć się i tym samym otrzymać zasiłek pogrzebowy. Okres po jakim wygasa możliwość złożenia wniosku o uzyskanie zasiłku pogrzebowego to 12 miesięcy. Mamy więc rok czasu na to, by taki wniosek złożyć do odpowiedniego urzędu, rozliczyć się z kosztów poniesionych na pogrzeb oraz by zasiłek pogrzebowy uzyskać.

Witam wszystkich na mojej stronie, ja jestem Justyna Rzepucka i bardzo miło mi was tutaj gościć. Jestem specjalistą i doradcą odnośnie biznesu. Piszę mnóstwo autorskich artykułów odnośnie prowadzenia swojego własnego biznesu. Mam nadzieję, że nie jedna osoba skorzysta z moich rad.
error: Content is protected !!