//////

WSPÓLNIE Z INNYMI

EBOR wspólnie z innymi instytucjami, w tym z Polsko-Amery- oskim Funduszem Wspierania Przedsiębiorczości (PAEF) i Pol­skim Funduszem Kapitału Prywatnego (PPEF) dyskutuje możliwości dwustronnej pomocy dla przedsiębiorstw objętych NFI. Zwraca się szczególną uwagę na te przedsiębiorstwa, które z powodu swej kondycji nie mają szans na uzyskanie finansowania z tradycyjnych źródeł rynkowych. Podejście EBOR do finansowania przedsiębiorstw jest elastyczne, polega na adaptacji do konkretnych okoliczności, współpracy z różnymi instytucjami finansowymi w celu przyciągania kapitału. Dzięki swej działalności EBOR buduje zaufanie wobec NFI i przyspiesza prywatyzację.

Leave a Reply