//////

SPOTKANI SZEFÓW

Na spotkaniu szefów rządów Wspólnoty Europejskiej w grudniu 1989   r. rozpoczęto dyskusję nad Raportem Delorsa, przewidującym utworzenie unii ekonomicznej i monetarnej państw Wspólnoty. Do­celowym zadaniem jest utworzenie jednej wspólnej waluty europejs­kiej. Aby się tak stało, kraje członkowskie muszą zrezygnować z części swych uprawnień władczych w dziedzinie ekonomii na rzecz Wspólnoty. Pociągnie to za sobą transfer suwerennych uprawnień, co wymaga zmian w Traktacie Rzymskim. Działania podjęte w pier­wszej połowie lat 90. mają utorować drogę do wykonania tego zadania. Ma to nastąpić w trzech etapach:Data rozpoczęcia — Mipca 1990 r. Państwa Wspólnoty stają się pełnoprawnymi członkami Europejskiego Systemu Monetarnego.

Leave a Reply