Tag Archives: usługa

Różne rodzaje dóbr w ekonomii

Ekonomia, jako nauka zajmuje się między innymi rodzajami dóbr jakie mogą być produkowane przez poszczególne organizacje, czyli przedsiębiorstwa. Generalnie za dobra uznaje się takie produkty, jakie mają zaspokajać potrzeby ludzkie. Są tacy teoretycy, którzy za dobra w ekonomii uznają jedynie takie produkty jakie mają postać materialną. W takim przypadku dobra publiczne nie są wliczane do dóbr, a są nimi jedynie takie produkty, jak samochód, czy książka. Z drugiej strony przyjmowane są również znacznie szersze definicje dóbr w jakich możemy wliczyć do nich nawet dzieła sztuki, jak choćby film, czy inne wartości niematerialne. Jednym z ważnych rodzajów dóbr są tak zwane dobra podstawowe jakie są konieczne dla poszczególnych ludzi, by zapewnić im możliwość normalnego funkcjonowania. Charakterystyczną cechą dóbr podstawowych jest to, że nie mają one substytutów. Innymi słowy nie mamy możliwości zastąpienia ich żadnych innym rodzajem produktu jaki znajduje się na rynku. Do innych rodzajów dóbr możemy zaliczyć dobra komplementarne, czy substytucyjne.

error: Content is protected !!