//////

KONKRETNE KOSZTY

Konkretne koszty pokrywane przez EBOR są zróżnicowane dla poszczególnych funduszy, ale obejmować mogą: koszty; działania rad nadzorczych, honoraria za usługi prawnicze, koszty wprowadzenia NFI na giełdę warszawską.Średni szacunkowy koszt przypadający na każdy fundusz wynosi około 3,2 min dolarów. Każdy z funduszy będzie miał możliwość wzięcia pożyczki do powyższej kwoty. Pożyczki EBOR są uwarun­kowane uzyskaniem pewnych zabezpieczeń, mających na celu ochro­nę interesów banku, gdyby rząd wprowadził negatywne zmiany do NFI. Kredyty będą udzielane funduszom, ale ich ostatecznymi benefiqantami są przedsiębiorstwa państwowe, prywatyzowane przez te fundusze, a także akcjonariusze tych przedsiębiorstw.

Leave a Reply