//////

DWA RODZAJE POMOCY FINANSOWEJ

Współprzygotowywał mianowicie projekt wspierający Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI) oraz opracowanie zasad i wdrożenie programu: Stabilizacja, Restrukturyzacja i Prywatyzaq’a (SRP).W programie NFI bank zaproponował dwa rodzaje pomocy finansowej. Po pierwsze, środki finansowe na pokrycie kosztów operacyjnych NFI w ciągu pierwszych dwu lat ich działalności. Pó drugie, wspomaganie działań przyciągających kapitał i kredyty dla poszczególnych przedsiębiorstw z NFI, które się do tego będą kwalifikować. Kredytowanie tych przedsiębiorstw zaoferowane bę­dzie na ryzyko EBOR bez jakichkolwiek gwarancji. Finansowanie kosztów operacyjnych NFI odbywa się we współpracy z Bankiem Światowym. EBOR finansuje koszty uruchomienia działalności NFI, zaś Bank Światowy — honoraria firm zarządzających.

Leave a Reply