//////

DUŻE PRAWDOPODOBIEŃSTWO

Z dużym prawdopodobieństwem można się spodziewać, że ECU w coraz większym stopniu wchodzić będzie w nasze życie gospodar­cze. Już teraz widać to np. w przepisach prawa .gospodarczego. Minimalne cło na samochody sprowadzane do Polski ustalono na 1250 ECU. Cena sprzedawanej przez kasy międzynarodowe PKP legitymacji Raił Europę Senior ustalona została na 15 ECU, chociaż opłata jest pobierana w złotych. Minimalna wartość środków włas­nych biur maklerskich określana jest w złotych i w ECU. Pod wpływem zagranicznych partnerów ECU jest stosowane jako waluta w kontraktach w naszym handlu zagranicznym.

Leave a Reply