//////

Inwestowanie i giełda

Konsument ważnym elementem ekonomicznym

Żaden ekonomiczny dział nie może rozwinąć się bez obecności konsumenta. To on napędza cała koniunkturę gospodarczą. W związku z tym konsument jest nieodłącznym elementem ekonomicznym. Wszystkie działanie, jakie są podejmowane przez przedsiębiorców działających w gospodarce oparte są na tym, aby uzyskać zadowolenie konsumenta, który będzie głównym nabywcą produkowanych przez niego dóbr. Dzięki temu producent będzie miał okazję zarobienia określonej liczby pieniędzy, którą będzie mógł przeznaczyć na dalszy swój rozwój. Dlatego też w ekonomicznych działach ekonomicznych, konsument zajmuje niezwykle wysokie miejsce. Rola konsumenta w rozwoju gałęzi ekonomicznych jest niezwykle duża. W końcu gdyby konsumenci nie chcieli nabywać wytwarzanych przez producentów dóbr, nie potrzeba byłoby analizować rynków ekonomicznych ani finansowych. Nic by się na nich po prostu nie działo, gdyż nie zachodziłyby tam żadne zjawiska. Jak najbardziej więc konsument jest ważnym elementem w dziale ekonomicznym każdego systemu.

Wkrótce druga nitka gazociągu północnego

Jeszcze nie tak dawno trwały spory nad budową pod dnem Bałtyku gazociągu Nord Stream, którym gaz jest transportowany z Rosji bezpośrednio do Niemiec, przy ominięciu między innymi Polski jako kraju tranzytowego. Polska również protestowała w tej sprawie, jednak ostatecznie nic to nie dało i w listopadzie 2011 roku pierwsza nitka gazociągu została oddana do użytku – popłynął rurą gaz. Na dzień 8 października 2012 roku zapowiedziano oddanie do użytku drugiej nitki gazociągu północnego, co spowoduje, iż może tamtędy być transportowane nawet powyżej 30 procent całego zapotrzebowania na paliwo gazowe krajów Unii Europejskiej. Jednak jak dotychczas, możliwości transportowe gazociągu są wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu, gdyż głównym odbiorca gazu rosyjskiego, transportowanego w ten sposób, są praktycznie jedynie Niemcy. W sytuacji, kiedy jednak Polska zbuduje odpowiedniej przepustowości urządzenia łączące nasz system gazociągów z Niemcami, będziemy mieli możliwość w większym zakresie korzystania z gazu – Niemcy będą wtedy krajem tranzytowym.

Sprowadzanie tańszych produktów

Biznes związany z importem bywa obecnie coraz bardziej popularną formą kupowania tańszych produktów. Takie tanie produkty możemy znaleźć, choćby w krajach azjatyckich, ale generalnie w takich, gdzie produkcja jest znacznie tańsza. Transport współcześnie w coraz mniejszym stopniu ogranicza nas w ściąganiu nawet bardzo dużych produktów, czy żywności, jaka ma krótkie okresy ważności. Wykorzystać w tym celu można zarówno transport morski, gdzie korzysta się z coraz bardziej nowoczesnych opakowań, jak kontenery. Na coraz szerszą skalę wykorzystywany jest również transport lotniczy, który bywa szybszy, a przy tym jego ceny spadają. W ten sposób na globalnym rynku możemy kupować tanie produkty i sprowadzać je do kraju. Taki biznes może być bardzo opłacalny, zwłaszcza jeśli kupowane produkty nie są pozbawione walorów jakościowych. Obecnie wiele produktów z krajów azjatyckich ma przywożą jakość, a jednocześnie takie produkty są znacznie tańsze, co wynika ze znacznie niższych pensji płaconych pracownikom.